Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle våre brukere. Vi ønsker at du skal ha mest mulig kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles. Dette finner du informasjon om i denne personvernerklæringen. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Informasjonen er også tilgjengelig via Min side for innloggede brukere, og du kan når som helst endre dine innstillinger for personvern på Din side.

Denne personvernerklæringen gjelder når vi, IEC Publishing med org. nr.921429509, behandler personopplysninger om deg. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge hos oss og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

1. Om IEC Publishing, Tjenestene og de registrerte

1.1 Hvem er vi?

Siden Selskapet benytter flere felles informasjonssystemer, kan personopplysninger behandles av selskapet for administrative formål.

1.2 Hvilke tjenester erklæringen gjelder for

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi og våre samarbeidspartnere samler inn og bruker personopplysninger fra deg ved registrering på og bruk av våre nettstedet feelgoodmagasin.no

(«Nettstedene»),

  • nyhetsbrev og varsler du melder deg på («Nyhetsbrevene») og fysiske magasinprodukter («Magasinet»).
  • Disse er heretter samlet omtalt som «Tjenestene».
  • Denne personvernerklæringen forklarer også dine personvernrelaterte rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere. Tjenestene eies og drives av Arte Vida AS. Bregneveien 8, 0875 Oslo. Org nr 889 275 782
1.3 Hvem vi behandler personopplysninger om

Når du abonnerer på FEELGOOD Magasin er du en del av vår abonnementsmasse. Hvis du benytter deg av våre Tjenester, regnes du som abonnent. Som abonnement og identifiserbar person som det behandles opplysninger om, omtales du som «registrert» i personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger som behandles og om hvilke brukere vil bli forklart nærmere under punkt 4.

Abonnenter

Den gruppen vi behandler mest personopplysninger om er abonnenter som betaler for Tjenestene eller får Tjenestene betalt av arbeidsgiver, og som aktivt bruker Tjenestene.

Passive abonnenter (tidligere abonnenter)

Når et abonnement er sagt opp vil vi umiddelbart slette alle personopplysninger om det.

Registrert bruker uten abonnement

Du kan også være en registrert bruker hos Magasinet Feelgood uten at du har et abonnement. Det vil være tilfelle hvis:

–       du mottar Nyhetsbrevene

Uregistrerte brukere

De uregistrerte brukerne er de som er innom Tjenestene, men som hverken registrerer seg eller betaler for bruken. For denne gruppen brukere behandler Magasinet Feelgood svært få opplysninger som kan knyttes til person.

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Magasinet Feelgood behandler personopplysninger om deg til disse formålene:

  1.        For å kunne levere og fakturere Tjenestene til deg
  2.        For å sikre at bruk av Tjenestene er i henhold til vilkårene
  3.        For å opprettholde og videreutvikle Tjenestene
  4.        For å kommunisere med deg om informasjon knyttet til avtaleforholdet, redaksjonelt innhold og relevante tilbud
  5.        For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser

Nærmere om formål nummer 1:

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Tjenestene og oppfylle eventuelle kundeavtaler vi har med deg. Dette inkluderer for eksempel å gi deg tilgang til Tjenestene, gi deg tilgang til å administrere din bruker, levere magasiner, fakturere deg og å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt kundeforhold eller Tjenestene.

Nærmere om formål nummer 2:

Opplysninger om deg brukes også til å forhindre misbruk av Tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på å utnytte innholdet i Tjenestene i kommersiell sammenheng, forsøk på svindel, «spamming » , hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov eller som strider mot våre vilkår for bruk av Tjenestene.

Nærmere om formål nummer 3:

Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av Tjenestene til å sikre en best mulig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi bør utvikle Tjenestene videre.

Nærmere om formål nummer 4:

Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i kanaler som e-post med mindre du har reservert deg for slik kommunikasjon der det er mulig. Enkelte dialoger fra oss kan du ikke velge å melde deg av hvis du har registrert deg som abonnent eller for et annet kundeforhold. Et eksempel på det er dialoger knyttet til betaling.

3. Oversikt over våre behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et lovlig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen (at Magasinet Feelgood har et behandlingsgrunnlag). Det grunnlaget kan for eksempel komme direkte fra deg i form av en avtale med oss (for eksempel gjennom abonnementsvilkår), eller i form av et aktivt samtykke (for eksempel hvis du ikke er aktiv kunde, men har takket ja til å motta tilbud på e-post). Nedenfor forklares hvilke grunnlag vi bruker for å behandle personopplysninger, og når de brukes.

Vi verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn det som beskrives i denne erklæringen.

3.1 Avtale

Dersom du er en abonnent eller registrert bruker på Magasinet Feelgood, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle brukeravtalen. Det er kun den behandlingen som er nødvendig for å oppfylle Magasinet Feelgood plikter etter avtalen som blir gjennomført med dette behandlingsgrunnlaget.

Hvilke behandlinger som er nødvendig for å oppfylle avtalen, vil avhenge av brukeravtalen mellom deg og oss. Brukeravtalen vil for eksempel være abonnementsvilkår. For deg med abonnement vil avtalen variere noe basert på hva slags type abonnement man inngår avtale om. Din brukeravtale vil være tilgjengelig når du registrerer deg og bør leses før du godtar avtalen. Brukeravtalen vil også være tilgjengelig på Min Side.

Et eksempel på en behandling med grunnlag i avtale er at dersom du har et abonnement på Magasinet Feelgood med levering av papirmagasin, må Magasinet Feelgood vite hvilken adresse magasinet skal leveres til. Et annet eksempel er at Magasinet Feelgood må behandle personopplysninger for å få utsendt riktig faktura og påse at den blir betalt.

3.1.1 Nyhetsbrev og varsler

Som abonnent vil du automatisk motta nyhetsbrev fra oss.

Vi har også nyhetsbrev som du kan melde deg på, uten å abonnere på Magasinet Feelgood. Påmeldingen krever at du registrerer en bruker og godtar gjeldende vilkår.

En eventuell avmelding av nyhetsbrev, kan gjøres ved å følge linken nederst i nyhetsbrevet.

3.2 Legitim interesse

I tillegg har Magasinet Feelgood legitim interesse for noen behandlinger av personopplysninger, som behandling for annonseformål, markedsføringsformål og lignende. Slik behandling med grunnlag i legitim interesse gjelder for brukere med en registrert bruker eller et abonnement, eller passive brukere (tidligere abonnenter) som beskrevet i punkt 1.3).

For deg med en brukerprofil vil innstillingene for personvern vise at de behandlinger om deg som Magasinet Feelgood har en legitim interesse av å foreta, er skrudd «på».

Du har en innsigelsesrett. Det vil si at du har adgang til å reservere deg mot behandlingen slik som beskrevet i punkt 8. Alternativt kan du alltid kontakte oss om dette her: gullaug@artevida.no Feelgoodmagasin.no

Vi har ikke vilkår knyttet til slik reservasjon, men gjør oppmerksom på at brukeropplevelsen av tjenestene vil kunne bli påvirket for de brukerne som benytter sin innsigelsesrett.

3.3 Samtykke

Du står fritt til å bruke Tjenestene uten å gi oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg.

Enhver brukergruppe vil kunne samtykke til forskjellige behandlingsaktiviteter fra oss.

For eksempel, som abonnent eller annen registrert bruker med en brukerprofil vil du kunne velge å reservere deg mot behandling med grunnlag i vår legitime interesse. Dersom du skrur av en behandlingsaktivitet under Mine innstillinger på personvernsidene, for deretter å skru den på igjen, anses den aktive handlingen for å være et samtykke.

Et annet eksempel er at alle abonnenter kan benytte seg av kontaktskjemaet på Nettstedene, eller på annen måte velge å kontakte oss i Magasinet Feelgood. Dersom du velger å fylle ut kontaktskjemaet og trykker send, samtykker du til at vi kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å ta stilling til din henvendelse. Dette vil som et minimum være ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Dersom meldingen du sender inneholder ytterligere personopplysninger, vil det også kunne behandles av oss.

I visse tilfeller vil du også kunne samtykke til at dine personopplysninger oppbevares lenger enn det vi normalt ville gjort.

Dersom andre situasjoner oppstår som benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, vil du bli informert om at du er i ferd med å samtykke til en behandlingsaktivitet. Samtykket kan trekkes tilbake slik det er beskrevet i punkt 8.

3.4 Lov

Visse behandlinger av personopplysninger er vi lovpålagt å foreta. Dette gjelder for eksempel eventuelle personopplysninger vi må behandle for å overholde regnskaps- og bokføringsplikten.

4.  Hvilke opplysninger som behandles

4.1 Opplysninger som behandles om alle som bruker Tjenestene:

–        Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på mobil-modell, operativsystem og nettleserversjon, epostklient, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

–        Statistikk om din bruk av Tjenestene, som for eksempel hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på, kjøp som blir fullført, hvilke sider som besøkes, når og hvor lenge disse besøkes, informasjon om bruk på tvers av enheter for innloggede brukere, osv.

–        Statistikk om interaksjon med annonser, nyhetsbrev og eventuelt spørreundersøkelser du svarer på som vises i Tjenestene.

–        Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten din

Informasjonen nevnt i punktene over er i utgangspunktet ikke knyttet til din identitet, men behandles som avidentifiserte eller pseudonymiserte opplysninger om én av Magasinet Feelgoods brukere. Du kan begrense slik lagring ved å surfe i såkalte «Private Mode»/«Incognito Mode» når du ikke er innlogget. Du kan også velge å bruke «Do Not Track»-funksjon i din nettleser eller gjøre endringer i dine innstillinger på feelgoodmagasin.no  når du er innlogget.

4.2. Opplysninger som behandles i tillegg om ulike sluttbrukere:

I tillegg til de opplysningene som er beskrevet i punkt 4.1., kan vi behandle personopplysninger om de forskjellige sluttbrukerne som beskrevet her:

4.2.1 Opplysninger som behandles om abonnenter:

Dersom du registrerer deg som abonnent eller bruker av Tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker. Vi behandler følgende opplysninger, avhengig av om du er abonnent eller kun registrert bruker:

–        Navn*

–        Adresse*

–        Mobilnummer*

–        Epostadresse*

–        Kjønn – samtykkebasert når det er valgfritt

–        Fødselsdato

–        Alder – for å tilpasse innholdet i bladet

–        Betalingsinformasjon

–        Informasjon om ditt kundeforhold, som for eksempel type abonnement du har og hvilke nyhetsbrev du eventuelt mottar, betalingsinformasjon- og historikk

* = påkrevd for å fullføre registreringen

4.2.2 Opplysninger som behandles om registrerte brukere uten abonnement:

–        E-postadresse*

–        Navn

–        Mobilnummer

–        Nyhetsbrevinnstillinger

* = påkrevd for å fullføre registreringen

5.  Hvor opplysningene hentes fra

Magasinet Feelgood behandler personopplysninger om deg som du enten selv oppgir til oss eller vi får gjennom din bruk av Tjenestene, som vi får tilgang til fra enheten du bruker Tjenestene på og som vi innhenter fra tredjeparter som beskrevet i denne erklæringen.

6.  Vårt forhold til tredjeparter

6.1 Hvem hjelper Magasinet Feelgood med å behandle dine personopplysninger?

For å kunne levere Tjenestene til deg, vil selskapet inngå et samarbeid med Media Digital i ledd to av kampanjen.  Dette innebærer at dennet redjeparten behandler opplysninger om deg på våre vegne. Tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Magasinet Feelgood, kalles databehandlere.

Magasinet Feelgood har databehandleravtale med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til gjeldende lovkrav.

6.2 Hvem utleverer Magasinet Feelgood personopplysninger til?

Feelgood Magasin bruker en rekke tjenester levert av tredjeparter som bruker informasjon om Feelgood Magasins brukere uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson. Magasinet Feelgoods implementering av slike tjenester er gjort på en slik måte at disse ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg fra Magasinet Feelgood. De Magasinet Feelgood utleverer personopplysninger til skal ikke kunne bruke dine personopplysninger til å berike egne profilsett.

Gjennom Google Analytics får Magasinet Feelgood tilgang til anonymisert informasjon om dine bruksmønstre for Tjenestene. For å sikre at informasjonen er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII) . Du kan likevel velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on.

Magasinet Feelgood bruker Google AdX, Google DFP og Google AdWords for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser i Tjenestene. For å sikre at informasjonen som brukes i forbindelse med dette er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII) . Nærmere informasjon om Googles tjenester, teknologi og bruk av data finner du her . Du kan også velge bort innsamling og bruk av informasjon for annonsemålretting fra andre aktører her og her .

Magasinet Feelgood knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person og har implementert disse med hensyn til ditt personvern. Dersom du har egen brukerkonto hos nevnte tjenesteleverandører og er innlogget på slike brukerkontoer når du bruker Tjenestene, kan disse tjenesteleverandørene i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk av Tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. Google har også forklart hvordan du som sluttbruker kan fjerne uønskede annonser på Blokkér bestemte annonser.

Aktiv interaksjon med slike tjenester, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn Magasinet Feelgood. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke Magasinet Feelgood.

7.   Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.

8.  Dine rettigheter

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til oss. Vi gjør det like enkelt for deg å trekke tilbake ditt samtykke som det er for deg å gi det.

Slik tilbaketrekking kan gjøres ved å kansellere eventuelle kundeforhold du har med oss hvor du ber oss om å få slettet din brukerkonto. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av Tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på gullaug@artevida.no

Du kan også kontakte oss på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, dersom du ønsker å få overført disse personopplysningene til deg eller å få disse opplysningene slettet eller rettet.

På samme måte kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet hvis du mener vår behandling er i strid med lovverket.

Du kan selv velge å fjerne vår tilgang til din enhets lokasjonsdata ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom din enhets innstillinger.

Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene.

9.  Sikkerhet

Magasinet Feelgood har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, herunder rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Det er trygt å bruke Tjenestene. Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg.

Vi vil ikke selge, bytte eller videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremgår av denne personvernerklæringen.